Oplossingen
Start Werkwijze Ontwikkelomgeving Oplossingen Ondersteuning
Diamantdijk 168
4706 HC Roosendaal
Telefoon
Fax
E-mail

(0165) 521 811
(0165) 570 116
info@adex-it.com

 

Calculatiesysteem Verkeersmaatregelen

Het Calculatiesysteem verkeersmaatregelen (kortweg CVM) berekent en maakt offertes ten behoeve van verkeersmaatregelen, zoals wegafzettingsborden, borden voor wegomleidingen, geleiderail, etc. Het wordt gebruikt bij de calculatie van de vaste kosten, de verhuurkosten en het arbeidsloon voor het plaatsen van materiaal bij bijvoorbeeld wegomleidingen. Naar aanleiding van bestekken wordt een calculatie opgezet en worden de benodigde materialen en uren ingevoerd. Uit deze calculatie wordt een offerte gemaakt die naar de verschillende aannemers wordt verzonden.

Het CVM stelt u in staat snel en accuraat een calculatie te maken van eenvoudige verkeersmaatregelen tot complexe aanbestedingen.

Het CVM stelt u in staat terugkerende verkeersmaatregelen of complexe standaardfiguren direct op te nemen in de calculatie. De verkeersmaatregelen worden postgewijs geregistreerd.

U kunt de uiteindelijke calculatie via offertebeheer aanbieden aan één of meerdere klanten. Wijzigingen en aanvullingen in de calculatie kunnen in het systeem worden geregistreerd.

Koppeling van het CVM aan de Relatie Informatie Systeem van Adex Software Solutions RIS Telesto geeft u nog meer mogelijkheden voor management van relaties en beheer van documenten.

De kernpunten van op een rij:

 • Duidelijk projectscherm met aannemer, opdrachtgever, calculator, verantwoordelijke en status;
 • Bewaking van inlichtingen- en aanbestedingsdata;
 • Het projectscherm bevat een overzicht van de bijbehorende posten. Posten zijn vanuit dit scherm direct te bewerken;
 • Algemene Kosten & Winst & Risico zijn per project, maar ook per post te specificeren. Ook voor onderaanneming;
 • Posten zijn overzichtelijk onderverdeeld in regels (voor de materialen) en componenten;
 • Per regel kan worden aangegeven welke component met welk bedrag voor de onderaanneming belast moet worden;
 • Snelle invoer van een post door gebruik van vooraf gedefiniëerde standaardfiguren;
 • Opnieuw gebruiken van eerder ingevoerde posten. Keuze uit alleen materialen of in combinatie met componenten;
 • Snel aanmaken van offertes aan de hand van de calculatie- en projectgegevens;
 • Eenmalige registratie van adresgegevens van aannemers en opdrachtgevers in centraal adressenbestand;
 • Mogelijkheid tot koppeling aan Relatie Informatie Systeem van Adex Software Solutions;
 • Aanmaken en afdrukken van werkbonnen voor levering en inname van materialen. Inzage in uitstaand materiaal bij een project;
 • Calculatie van projectwerkzaamheden die niet bij een post kunnen worden ondergebracht;
 • Snel bijwerken van gerealiseerde omzet op componentniveau. Afdrukken van overzicht van onderhanden werk;
 • Aparte beheermodule voor registratie van algemene gegevens zoals gebruikers, materialen en figuren;
 • Automatische herberekening van alle calculatiegegevens van een project door middel van invoer opslagpercentage;
 • Exporteren componenten naar MS Excel voor analyse of verdere bewerking;
 • Uitgebreide afdrukmogelijkheden, zoals volledig calculatieoverzicht, chaselijst, aanbestedingsagenda en eindoverzicht.

Het calculatiesysteem verkeersmaatregelen wordt sinds 1994 ontwikkeld in nauwe samenwerking met vakmensen op het gebied van verkeerstechniek. De eerste versies waren ontwikkeld voor een DOS-omgeving maar in 1998 is het CVM opnieuw uitgebracht in een Windows versie


Overzicht oplossingen
:

Relatie Informatie Systeem

Calculatiesysteem verkeermaatregelen

Klachten Registratie Systeem