Ontwikkelomgeving
Start Werkwijze Ontwikkelomgeving Oplossingen Ondersteuning
Diamantdijk 168
4706 HC Roosendaal
Telefoon
Fax
E-mail

(0165) 521 811
(0165) 570 116
info@adex-it.com

 


Adex Software Solutions ontwikkelt het merendeel van haar applicaties in Microsoft Access en Visual Basic for Applications.

Microsoft Access
Microsoft Access is een krachtig programma: u kunt het gebruiken voor een eenvoudig adressenbestand, maar ook voor een meer complex programma.

Onze Microsoft Access databases sturen de overige Microsoft Office applicaties aan als een volwaardig familielid. Deze cohesie is de basis voor vrijwel onbegrensde mogelijkheden.

Visual Basic for Applications
Visual Basic is een 'algemene' programmeertaal die door Microsoft is ontwikkeld. Om de programmeertaal Visual Basic toe te kunnen passen en uit te kunnen voeren in applicaties zoals Microsoft Access, Microsoft Word, etc., is er meer nodig dan Visual Basic, namelijk Visual Basic for Applications. Wanneer bijvoorbeeld Microsoft Access op uw systeem is geïnstalleerd, dan heeft u ook automatisch Visual Basic for Applications. Elke Microsoft Office applicatie heeft zijn eigen specifieke bibliotheken. Dit zijn bestanden die specifieke onderdelen bevatten voor de desbetreffende applicatie. Zo heeft Word weer andere specifieke onderdelen dan bijvoorbeeld Excel. Omdat de verschillende Microsoft Office toepassingen door VBA worden ondersteund en ze dus allemaal 'dezelfde basistaal spreken', kunnen we ze dus eenvoudig met elkaar laten samenwerken.

BackEnd en FrontEnd
Wij leveren onze Microsoft Access databases in een 'gesplitste' vorm. Dit biedt veel voordelen voor het onderhoud en de mogelijkheid om meerdere gebruikers in hetzelfde informatiesysteem te laten werken.

Een gesplitste database
Het informatiesysteem dat wij ontwikkelen wordt 'gesplitst' in een BackEnd en een FrontEnd. In het BackEnd worden de tabellen (database) geplaatst met de gegevens en de informatie.
Het FrontEnd bevat de formulieren waarmee u gegevens invoert, rapporten, modules etc. Alles wat u nodig hebt om in de tabellen (database) te kunnen werken, wordt in het FrontEnd ondergebracht. Het FrontEnd kan gezien worden als de 'schil' van de database.

Makkelijk in onderhoud
De FrontEnds van verschillende applicaties worden dan ook vaak bijgewerkt en uitgebreid. Met een update van het informatiesysteem wordt het BackEnd niet vervangen.

Waarschuwing voor niet gesplitste databases
In de praktijk gebeurt het maar al te vaak dat de Access database niet het BackEnd - FrontEnd principe heeft toegepast. Wanneer in die situatie bijvoorbeeld een fout in het programma zit, dan heeft dit de volgende vervelende consequenties:

 • Omdat ook uw data in de niet gesplitste database is ondergebracht, kunt u niet verder werken omdat u het gehele informatiesysteem stil moet leggen voor onderhoud.
 • Updates voor verdere verbeteringen en uitbreidingen zijn tijdrovend omdat altijd de tabellen van het informatiesysteem opnieuw ingelezen moeten worden. Bij een gesplitste database zijn het herstellen van fouten, het doorvoeren van verbeteringen en uitbreidingen op een eenvoudige wijze door te voeren.
 • Snelheid: Alle formulieren, rapporten en programmacode moeten via het netwerk worden geladen.
 • Wanneer 2 gebruikers op hetzelfde formulier werken kan het systeem bepaalde aanpassingen niet opslaan.

Multi-user
Het BackEnd - FrontEnd principe van Microsoft Access leent zich ook uitstekend voor een multi-user omgeving. Voor elke gebruiker wordt er een kopie van het FrontEnd aan het BackEnd gekoppeld. Elke gebruiker heeft dan een FrontEnd van het informatiesysteem waarmee hij gegevens in het BackEnd kan bewerken.

SQL SERVER
Door een grote install-base is het functioneren van Microsoft Access is steeds belangrijker geworden. Met het besef dat het gebruikte database systeem voor een groot deel de performance bepaald, is de rol van Microsoft SQL Server dan ook gegroeid de afgelopen jaren.

SQL Server is een krachtige en veelzijdige database server van Microsoft, welke kan worden gebruikt wanneer de omstandigheden als aantal gebruikers, aantal records, performance Microsoft Access zijn ontgroeid.

De omstandigheden wanneer Microsoft SQL Server wordt ingezet zijn:

 • Aantal gebruikers >25
 • Aantal records (totale database) >1000000
 • Gebruik van Internet op de database


Ontwikkelomgeving


 • Micsosoft Access
 • Visual Basic for Applications
 • BackEnd en FrontEnd
 • SQL Server