Oplossingen
Start Werkwijze Ontwikkelomgeving Oplossingen Ondersteuning
Diamantdijk 168
4706 HC Roosendaal
Telefoon
Fax
E-mail

(0165) 521 811
(0165) 570 116
info@adex-it.com

 

Relatie Informatie Systeem

Inzicht in uw relatiegegevens met RIS Telesto
Adex Software Solutions biedt u het relatie informatiesysteem 'RIS Telesto' aan. Met RIS Telesto heeft u een krachtig relatiebeheer met veel handige mogelijkheden in handen.

RIS Telesto zorgt ervoor dat elke geautoriseerde medewerker de juiste relatiegegevens direct onder handbereik heeft. Zoeken is snel en eenvoudig. Met RIS Telesto houdt u de voortgang per relatie en per project bij. U kunt exact volgen wat er met een relatie gebeurd: welke documenten zijn verstuurd of zijn binnengekomen, welke andere activiteiten spelen er en bij wie zijn deze in behandeling, zijn er mailberichten verstuurd of ontvangen en wat was de inhoud?

Relatiegegevens
Per relatie voert u eenmalig de basis relatiegegevens in. Een adreswijziging wordt eenmaal aangepast en is voor iedereen met toegang tot RIS direct beschikbaar. U kunt snel een organisatie zoeken met de zoekcode, die u zelf bepaalt. U kunt gestructureerd allerlei kenmerken meegeven waardoor ook selecties eenvoudig en snel uit te voeren zijn. Contactpersonen worden gekoppeld aan relaties en hebben naast specifieke informatie ook eigen selectiekenmerken.

Voortgang
Alle uitgaande documenten, ingekomen poststukken, acties en mailberichten worden in een chronologisch overzicht getoond op het tabblad Voortgang bij de betreffende relatie. Vanaf dit tabblad kunt u de voortgang bekijken of wijzigen.

Documentbeheer
Documentbeheer is een belangrijk onderdeel van RIS Telesto. U wilt bijvoorbeeld een uitgaande brief in Word maken voor een relatie: u selecteert een relatie en contactpersoon, kiest een soort document (zoals een brief) en het systeem genereert voor u in Word een brief met adressering en andere relevante gegevens, geheel conform uw eigen huisstijl. RIS zorgt voor eenduidige opslag van documenten; locatie en naamgeving zijn voor de gebruiker niet meer van belang. Documenten worden getoond bij de voortgang van een relatie en kunnen hier vanuit RIS Telesto direct worden opgevraagd en gewijzigd. Maar u kunt ook op andere manieren documenten zoeken.

Postregistratie
Een inkomend poststuk wordt in RIS direct bij de relatie geregistreerd of centraal samen met de andere inkomende post, door bijvoorbeeld het secretariaat. In de voortgang van een relatie is altijd zichtbaar wanneer een bepaald poststuk is binnengekomen, wat de inhoud was en wie het heeft afgehandeld of in behandeling heeft. Daarnaast kunnen op elk moment overzichten afgedrukt worden met af te handelen poststukken.

Mailberichten
U kunt mailberichten (inkomend of uitgaand) registreren en aanmaken in de voortgang van de betreffende relatie en, als u werkt met Microsoft Outlook 2000 of hoger, rechtstreeks vanuit RIS Telesto versturen. U kunt vanuit RIS Telesto ook (RIS) documenten als bijlage meesturen. Door zowel de inkomende als de uitgaande mailberichten in RIS vast te leggen, blijft de voortgang compleet en kunnen ook andere medewerkers zien welke communicatie er via e-mail heeft plaatsgevonden.

Acties
Naast correspondentie is er natuurlijk meer voortgang rondom een relatie. De relatie moet worden teruggebeld, er moet informatie worden opgestuurd, de relatie heeft een vraag die door een collega moet worden uitgezocht , er moet een offerte worden gemaakt: kortom Acties. Deze acties kunt u ook in de voortgang bij de relatie bijhouden, waarbij u onder andere status, prioriteit en behandelaar kunt aangeven. Voor elke gebruiker van RIS Telesto kunt u een overzicht van (openstaande) acties afdrukken, gesorteerd op de datum, waarop de acties afgehandeld moeten zijn.

Projecten of Dossiers
De primaire doelstelling van RIS Telesto is het beheer van relaties en alle informatie hieromheen. Veel organisaties werken echter projectgericht. Daarom biedt RIS Telesto de mogelijkheid om projecten (of dossiers) te registeren. Vervolgens kunt u aan de voortgang (aan de uitgaande documenten, aan acties, aan mailberichten of aan inkomende post) een projectcode meegeven, zodat u bij het betreffende project alle gerelateerde voortgang kunt bekijken en kunt opvragen. Naast voortgang kunt u bij een project ook aangeven, welke relaties betrokken zijn bij het project en welke rol deze relaties vervullen. Vanuit een project kunt u eenvoudig een projectmailing versturen aan de gekoppelde relaties. Kortom: vanuit de module Projecten beheert u uw projectinformatie.

Selecties
Met de krachtige selectiemodule van RIS Telesto wordt het kinderspel om bijvoorbeeld: -alle bedrijven binnen een bepaalde branche te selecteren en functiegericht aan de juiste contactpersonen een productmailing te versturen -alle contactpersonen die tot een specifieke doelgroep behoren te selecteren en hiervan een overzicht af te drukken -etiketten te printen met zakelijke adressen van alle contactpersonen van een bepaalde account manager –een selectie uit te voeren van alle contactpersonen die een kerstpakket moeten ontvangen en hiervan de privé adressen af te drukken. Met RIS Telesto kunt u selecties uitvoeren op elk gegeven van de relaties en de contactpersonen.

Een selectie kan worden uitgevoerd aan de hand van een enkel criterium, maar het is ook mogelijk gegevens te combineren en een selectie uit te voeren die aan meerdere selectiecriteria moet voldoen. Selectiecriteria kunnen worden bewaard, zodat bij ingewikkelde criteria een toekomstige selectie met recente relatie– of contactpersoonsgegevens snel opnieuw kan worden uitgevoerd, zonder dat de criteria opnieuw handmatig ingesteld moeten worden. Geselecteerde gegevens kunnen worden gesorteerd en afgedrukt, worden gebruikt voor het verzenden van een mailingbrief of worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld een Excel bestand of een komma-gescheiden bestand. De selectieresultaten kunt u handmatig nog aanpassen om individuele relaties toe te voegen of juist weg te laten.

Uitbreidbaar
RIS Telesto is bij de meeste organisaties direct inzetbaar. Natuurlijk is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteiten niet zult gebruiken en ook liever niet wilt zien. Wij kunnen deze voor u uitschakelen. Heeft u extra gegevens nodig of extra functionaliteit, afgestemd op specifieke wensen in uw organisatie? Wij kunnen RIS Telesto snel voor u aanpassen. Door de manier waarop RIS is opgezet, kan RIS worden gebruikt als basismodule voor andere applicaties, zoals ordersystemen of verkoop informatie systemen.

Elke RIS implementatie wordt vooraf gegaan door een inventarisatie. Aan de hand hiervan kunnen wij u een projectvoorstel doen voor implementatie van RIS Telesto. Denkt u hierbij aan inrichting van RIS (rechten per gebruiker, standaarddocumenten), installatie, gebruikers- en beheerderstraining, conversies vanuit of koppelingen met bestaande systemen. Samen met u bepalen wij een plan van aanpak.


Overzicht oplossingen
:

Relatie Informatie Systeem

Calculatiesysteem verkeermaatregelen

Klachten Registratie Systeem


Download brochure